Coworking prostori

Lokacije prostorov za coworking delo v Sloveniji

2030
Kersnikova ulica 17a
3000 Celje

ABC HUB
Letališka 3
1000 Ljubjana

Atol Coworking
Leskoškova cesta 9e
1000 Ljubjana

Aurora Coworking
Lendavska ulica 43
9000 Murska Sobota

Bridge 85
Mednarodni prehod 6
5290 Šempeter pri Gorici

Center inovativnega podjetništva NLB
Trg republike 2
1000 Ljubjana

Center za podjetništvo in turizem Krško
Cesta krških žrtev 46
8270 Krško

Coworking Baza
Cankarjeva 3
5220 Tolmin

Coworking Brežice
Cesta prvih borcev 3
8250 Brežice

Coworking Idrija
Arkova ulica 43
5280 Idrija

Coworking Plavž
Spodnji Plavž 24e
4270 Jesenice

Coworking Podbreznik
Podbreznik 15
8000 Novo mesto

Stran 1 od 4 (Vseh vnosov: 40)

Coworking prostori